Limingan Kokoomus

Me Liminka

Nyt on oikea aika kääntää Suomen talous ja suomalaisten elintaso nousuun

Kokoomus haluaa kääntää Suomen talouden kasvuun ja päästöt laskuun. Haluamme, että suomalaisten elintaso ja ostovoima nousevat, ja että rahaa jää unelmien toteuttamiseen. Kokoomuksella on hallussaan kasvun kaava. Haluamme parantaa markkinatalouden toimintaa keventämällä sääntelyä ja purkamalla markkinoille tulon esteitä. 

Ja näillä keinoin se tehdään:

Laitamme Suomen talouden kasvun edellytykset kuntoon. 
Vauhditamme investointeja Suomeen ja parannamme kansantalouden kilpailukykyä Kokoomuksen kasvun kaavan mukaisesti. Otamme Suomen kaupungit, kunnat ja alueet entistä tiiviimmin kumppaneiksi kasvun luomiseen.

  • Parannamme suomalaisen yrittäjyyden edellytyksiä. Varmistamme yrityksille kannustavan, vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön ja verotuksen. Helpotamme investoimista Suomeen sekä varmistamme sujuvat lupaprosessit.
  • Parannamme suomalaisten yritysten vientimahdollisuuksia.Jatkamme EU:n sisämarkkinoiden syventämistä ja kansainvälisen kaupan vapauttamista Suomen vientimahdollisuuksien edistämiseksi. Vähennämme riippuvuutta diktatuureista.
  • Toteutamme reilun kilpailun ohjelman.Puramme markkinoille tulon esteitä, lisäämme yritysten välistä kilpailua, kevennämme sääntelyä ja puramme tarpeettomia normeja kuluttajahintojen laskemiseksi. Uudistamme muun muassa alkoholipolitiikan, raideliikenteen kilpailun, rahapelijärjestelmän ja julkiset hankinnat sekä kevennämme apteekkisääntelyä vastuullisen markkinatalouden hengessä.
  • Vahvistamme suomalaisten vaurastumisen mahdollisuuksia. Laajennamme osakesäästötilin käyttöalaa, poistamme sen maksimisijoitusrajan ja otamme käyttöön vastasyntyneiden osakesäästötilin. Parannamme omistamisen edellytyksiä käynnistämällä kotimaisen omistajuuden ohjelman.
  • Laitamme koko Suomen liikenneyhteydet kuntoon.Toimivat yhteydet Suomen sisällä ja Suomesta maailmalle ovat edellytys talouskasvulle ja huoltovarmuudelle. Lyhennämme tie- ja raideverkon korjausvelkaa sekä huolehdimme meri- ja lentoyhteyksistä. Mahdollistamme toimivan lähijunaliikenteen uusille kaupunkiseuduille, kehitämme nopeampia raideyhteyksiä ja edistämme raideliikenteen kilpailua.
  • Otamme kiinni digitalisaation ja datatalouden mahdollisuuksista.Vauhditamme kasvua edistämällä erityisesti pk-yritysten dataosaamista ja digitalisaatiota sekä investointeja nopeisiin yhteyksiin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Huolehdimme maanlaajuisesta tietoliikenneinfrastruktuurista. Parannamme julkisia palveluita digitalisaation avulla ja avaamme julkisen sektorin dataa tukemaan uusien innovaatioiden syntymistä.
  • Uudistamme Suomen asuntopolitiikan.Poistamme asunnottomuutta kohdentamalla yhteiskunnan tukemat vuokra-asunnot niitä eniten tarvitseville. Hillitsemme asumisen hintakehitystä lisäämällä tontti- ja asuntotarjontaa. Uudistamme asumistukijärjestelmän sekä maankäytön ja rakentamisen sääntelyn. Tiivistämme valtion ja kaupunkien välistä kumppanuutta.
  • Parannamme suomalaisen ruoantuotannon kilpailukykyä. Varmistamme huoltovarmuuden ja ruokaturvan. Tarjolla on oltava suomalaista turvallista, terveellistä ja kestävästi tuotettua ruokaa. Maataloutta on kehitettävä kilpailukykyiseen, elinvoimaiseen ja yrittäjämäiseen suuntaan. Parannamme ruoka- ja elintarvikeviennin edellytyksiä.


Varmistamme luonnonvarojen kestävän käytön. 
Vastuullinen metsätalous sekä kiertotalous tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tuovat hyvinvointia koko Suomeen. Turvaamme kansallisen metsäpolitiikan.