Limingan Kokoomus

Jukka Raitio

Valmiussuunnittelija, asiantuntija
Olen vastuullinen ja luottamuksen arvoinen. Teen ne hommat, mitkä lupaan tehdä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueelle. Valitulle aluevaltuustolle tulee vastattavaksi laajat tehtävät nykyisiltä palvelun järjestäjiltä. Alueen vastuulle tulevat toiminnat ja niiden nykyiset järjestäjät:

 

perusterveydenhuolto, kunnan terveyskeskuspalvelut
erikoissairaanhoito, PPSHP/ERVA/OYS palvelut
sosiaalihuolto, kunnan sosiaali- ja Oulun kaupungin päivystyspalvelut
lasten, nuorten ja perheiden palvelut, kunnan terveys- ja sosiaalipalvelut
työikäisten palvelut, kunnan tukea ja ohjausta sosiaalipalvelussa
ikääntyneiden palvelut, kunnan järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut
mielenterveyspalvelut, kunnan ja erikoissairaanhoidon palvelut
vammaispalvelut, kunnan lain mukaiset vammaispalvelut ja STM sekä THL, laki ja ohjeistus
oppilas- ja opiskelijahuolto, kunnan koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltopalvelu
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kunnan tarjoamat palvelut
pelastustoimi, kuntien yhteisesti ylläpitävien pelastuslaitosten palvelut.

 

Olen toiminut Limingan kunnassa ja ylikunnallisissa luottamustehtävissä vuosien 2009  – 2017 välisenä aikana sekä Limingan seurakunnan luottamustoimissa:

  • kunnanvaltuustossa valtuutettuna kaksi kautta 2009 –2017, jonka jälkeen en lähtenyt enää ehdolle
  • kunnanhallituksessa 2009 – 2012 varajäsenenä ja 2013- 2017 jäsenenä
  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin/OYS:n valtuustossa 2009 – 2012 varajäsenenä ja 2013 – 2017 jäsenenä
  • POPsote:n Lakeuden alueen poliittisen seurantaryhmän jäsen 2021
  • Limingan kunnan valmiussuunnittelutyötyöryhmän ulkopuolisena valmistelija ja asiantuntijana 2019 –
  • Oulun Seudun Joukkoliikennejaoston jäsenenä 2009 – 2017
  • Limingan seurakunta, kirkkovaltuuston jäsenenä 2010 –
  • Limingan seurakunta, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana 2010 –
  • toimin yritysten – ja yhdistyksien hallituksissa

Päätösten tekemisessä ja ratkaisuissa suurten kuntien poliittiset ryhmät pyrkivät pitämään puolensa ja vaikuttamaan ryhmiensä sisällä, omien näkemyksien viemiseen kohti ryhmänsä päätöstä. Aluevaltuustossa pienempien kuntien edustajien on pystyttävä neuvottelemaan keskenään, miten voidaan vaikuttaa ryhmien päätösehdotuksiin ja päätöksien tasapuolisuuteen, jotta päätökset ovat tasapuolisia niin pienten kuin suurtenkin kuntien kesken. Pienten kuntien siitä kärsimättä.

 

Nykyisten ja aikaisempien luottamustoimien hoitaminen on antanut minulle hyvinvointialueelle siirtyvien palveluiden kannalta laajan näkökannan ja kokemuksen. Myös oma ja läheisteni kokemukset potilaana olemisesta niin perus- kuin erikoissairaanhoidossa ovat lisänneet tietämystä ja ns. avanneet silmäni näkemään mitkä asiat ovat hyvin ja mitkä huonosti. Näihin liittyen koen, että minulla on myös hyvä näkökulma potilaan kannalta katsottuna.

Elämän kokemuksen ja pitkän luottamushenkilö taustani myötä katson pystyväni hoitamaan aluevaltuuston jäsenen tehtäviä tasapuolisesti ja oikeuden mukaisesti.

 

Perheeseeni kuuluvat vaimo ja neljä aikuista lasta sekä kaksi lastenlasta. Asun Limingan Ojanperänkankaalla. Vapaa-aikaani kuuluvat LIONS toiminta (vsta 1993), Partio/tukitoiminta (vsta 1995), Vapaaehtoinen maanpuolustus MPK Liminka-Lumijoki ja Reserviläisyhdistystoiminta (vsta 2000). Lasteni urheiluharrastusten aikana olin tiiviisti mukana jääkiekko ja pesäpallo/superpesis seuratoiminnassa vuosien 1990–2019 välisenä aikana.

Työurani, yli 35 vuotta tein energiayhtiössä: asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointi, projekti- ja verkkoaluevastaavantehtävissä. Hoidin lisäksi työnantajani toimihenkilöiden luottamusmies- ja varatyösuojelu valtuutetun tehtäviä yli 25 vuoden ajan.

Tällä hetkellä toimin valmiussuunnittelun suunnittelijana ja asiantuntijana.

 

Olen vastuullinen ja luottamuksen arvoinen. Teen ne hommat, mitkä lupaan tehdä.

 

Asiakasturvallisuus ja inhimillisyys palveluissa, asiakkaiden iästä riippumatta.

Toiminnan pitää olla vastuullista ja oikeudenmukaista.

Päätöksien teon oltava avointa.

Pelastustoimen palvelutason tulee täyttää lainmukaisen oikean alueellisen mitoituksen.

© Limingan Kokoomus 2022