Limingan Kokoomus

Antti Nuutinen

Yrittäjä
Kunnanvaltuuston varajäsen, vammaisneuvoston jäsen
Olen Antti Nuutinen 39 vuotias palijasjalakanen liminkalainen.

Niin kun on tapana sanoa niistä, jotka on koko ikänsä asuneet Limingassa. Perheeseeni kuuluu Vaimo ja kolme kouluikäistä lasta. Lisäksi meidän taloudestamme löytyy monipuolisesti lemmikkejä on koiria, hevonen, marsuja sekä hamstereita. Harrastan luonnossa liikkumista ja mökkeilyä. Olen työskennellyt yrittäjänä 16 vuotta päätoimisesti terveydenhuollon kunnossapidon parissa, sekä yksityisellä turvallisuusalalla.

Kuntalaisten ja kotikunnan asioiden kehittäminen ovat aina kiinnostaneet minua. Olen ollut aktiivisesti mukana mm. sisäilmaltaan terveellisten koulujen ja päiväkotien saamiseksi Liminkaan. Kannatan avointa ja rehellistä päätöksentekoa, joka on oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kaikille.

Tulevaisuuden Liminkaa rakennetaan yhdessä avoimella päätöksenteolla puoluerajoista riippumatta, yhdessä kuntalaisia osallistamalla. Yhdessä tehtyjen päätöksien tulisi kestää päivänvalossa lähempi tarkastelu.
Asioihin perehtyminen ja verkostoituminen ovat tärkeää. Minut löytääkin useasti yrittäjien ja kunnan yhteisistä tapahtumista tai kaavoitus työpajoista.

Kaavoitusta on tehtävä kuntalaisia kuulemalla, erityyppisten yritysten- ja kaikenikäisten kuntalaisten asumistarpeet huomioiden. Maanhankinnan on perustuttava ensisijaisesti avoimeen neuvotteluun maanomistajan ja kunnan kanssa. Ostomaan kauppahinta tulisi arvioida esimerkiksi mahdollisen sijainnin perusteella tai mahdollistaa yksityisille tonttien myyminen kehityskorvausta käyttäen.

Tulevaisuudessa haasteena meillä on kunnan kasvukehityksen taantuminen naapurikuntien tasolle. Kuinka lisätä kunnan vetovoimaa, sekä kiinnostavuutta yrityksille. Lähdetään siitä että meillä on tarjota laadukkaat palvelut kaiken ikäisille kuntalaisille, sekä hyvin laaditut elinkeinopoliitikan suuntaviivat jotka antavat yrityksille helpon ja nopean tavan asettua Liminkaan.
Lähiluonto onkin tullut tutuksi vaimon hevosharrastuksen myötä sekä lasten kanssa retkeillen ja kalastellen.

Päätöksiä tehdessä on otettava huomioon luonnon säilyminen, etenkin kansainvälisesti tunnetun ja arvokkaan Liminganlahden turvaamiseksi.

” Päätöksiä tehdessä on otettava huomioon luonnon säilyminen, etenkin kansainvälisesti tunnetun ja arvokkaan Liminganlahden turvaamiseksi. ”
© Limingan Kokoomus 2022