Limingan Kokoomus

Juuso Raitio

Myyntipäällikkö

Kunnanvaltuutettu
Kunnanhallituksen varajäsen
Kestävän kehityksen työryhmän jäsen
Ruutikunnat Oy hallituksen jäsen
Park Hotel Liminka hallituksen puheenjohtaja
Viranomaislautakunnan jäsen
PPSHP valtuuston jäsen 2022 saakka
Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsen
Liikelaitostenjohtokunnan varajäsen
Olen Juuso Raitio, myyntipäällikkö

Olen Juuso Raitio, 36 – vuotias keittiömestari. Olen syntynyt Oulussa ja muutin Liminkaan äitini ja isäni kanssa ollessani kolmevuotias.
Kasvoin esikoisena kuusihenkisessä perheessä. Harrastuksiini lapsuus- ja nuoruusaikana kuuluivat tiiviisti partio, jääkiekko ja seurakunnan isostoiminta. Näissä olen oppinut ymmärtämään yhteistyön ja yhteisen vastuunkantamisen merkityksen.
Liminka on minulle rakas kotikunta. En kotiutunut Savoon enkä Ouluun vaan monen ikäiseni tavoin asetuin kotikonnuilleni muutaman vuoden poissaolon jälkeen. Limingan kasvaessa olen nähnyt kunnan kasvavan vetovoimaiseksi, nykyaikaiseksi kunnaksi.
Työskentelen nykyään esimiestehtävissä ravintolavastaavana, Limingassa toimivassa ravintolassa. Tähänastisen työurani olen tehnyt ravintola-alalla sekä olen saanut mahdollisuuden osallistua kansainväliseen työhön vuoden ajan talousaliupseerina ja K9-suojamiehenä, suomalaisessa kriisinhallintajoukossa Kosovossa (KFOR).
Perheeseeni kuuluu avovaimo ja koira. Asumme omakotitalossa Launosen alueella. Harrastan metsästystä, kalastusta, kuntoilua, kokkailua ja mökkeilyä.
Tulin kunnallispolitiikkaan vaaleissa 2017, koska liminkalaisia ja kotikuntaa koskevien yhteisten asioiden hoitaminen on aina kiinnostanut minua. Olen toiminut vaalikauden2017-2021 aikana useissa eri kunnallisissa luottamustehtävissä ja oppinut, mitä kaikkia vaiheita kunnallisessa pää-töksenteossa on sekä miten monien vaiheiden kautta päätökset valmistuvat.
Valveutunut ja työhönsä sitoutunut luottamushenkilö voi vaikuttaa asioiden eteenpäin viemiseen hyvällä asioihin perehtymisellä, osallistumalla, verkostoitumalla, yhteistyöllä ja omalla aktiivisuudella. Pitkäjänteisellä työllä päätöksenteossa asiat hoituvat ja tulevat valmiiksi.

Nykyisen vaalikauden aikana on kuntaamme valmistunut terveyskeskus ja Lakeustalo sekä terveelliset, turvalliset ja modernit koulut, joissa oppimisympäristössä painotetaan mm. kansainvälisyyttä. Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointialueita on kehitetty laajasti koko kunnan alueella.
Yksi vaalikausi on luottamushenkilölle lyhyt aika pitkäkestoisen kehityksen luomiseen kunnallisissa ja kuntalaisiin liittyvissä asioissa. Näitä asioita ovat sivistys- ja hyvinvointia sekä kulttuuria tukevien hankkeiden ja perusturvaan kuuluvien asioiden, kaavoituksen, infran ja liike-elämän kehittä-minen.
Haluaisin jatkossakin osallistua kunnalliseen päätöksentekoon teemalla:
” Vahvasti katse tulevaisuuteen! ”
Meidän liminkalaisten hyvät palvelut tulee turvata myös tulevaisuudessa, vaikka sote/ hyvinvointi alueet toteutuvaisivatkin nykyisen suunnitelman mukaan. Limingan viihtyisyyttä, palvelukantaa, eri asumismuotoja tulee kehittää tulevina vuosinakin. Joukkoliikenteen kehittäminen ja kaksoisraide-hankkeen suunnittelu ja toteutus sektorilla Liminka – Oulu mahdollistavat kuntalaisten työ-, harraste- ja opiskelu mahdollisuuksiin pendelöinnin. Limingan muuttoliike tulisi saada kääntymään positiiviseksi, siihen vaikuttaa em. lisäksi myös uusien kaava-alueiden valmistuminen. Yritystoiminnan laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi uusien yrityksien saaminen liiken-teellisten valtaväylien varressa sijaitseville valmiille yritys- ja teollisuustonteille on tärkeää.
Ruutikankaalle valmistuvan kansainvälisen ampumaurheilukeskuksen toteuttamisessa tulee kunnan olla mukana, mahdollisuuksien mukaan.
Haluan olla mukana rakentamassa tulevaisuuden Liminkaa!
Kuntaa, missä kunnallinen päätöksenteko on luottamuksellista, rakentavaa ja eteenpäin katsovaa, mikä perustuu hyvään asioiden valmisteluun ja rehtiin keskusteluun.
Kuntaa, mikä tarjoaa asukkailleen laadukkaat, riittävät ja monipuoliset palvelut niin sivistyksen, kulttuuri, liikunnan ja muun vapaa-ajan osalta, on Liminka.
Kuntaa, mikä mahdollistaa monipuolisen yritystoiminnan, palvelukannan kehityksen ja on houkut-televa asuinkunta, on Liminka.
Rakennetaan viihtyisää ja turvallista Liminkaa!

Juuso Raitio
Luottamustehtäväni vuosina 2017-2021:
-kunnanhallituksen jäsen 2019-.
-kunnanhallituksen varajäsen 2018-2019
-kunnanvaltuuston varavaltuutettu 2017-2021
-sivistys- ja hyvinvointilautakunta varajäsen 2017-2021
-Jäsenyys kunnallisissa ohjelma- työryhmässä:
-Kansainvälisyystyöryhmä 2018-2019, luotiin Limingan kunnan Kansainvälisyysohjelma.
-Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittämisen ohjelmatyöryhmä vuosi 2020, jossa luotiin
Kehittämissuunnitelma virkistys- alueelle.

– Luottamushenkilöorganisaatiotyöryhmä, 2020-2021 kunnanhallituksen edustajana, uusi kunnan organisaatiomalli ja kunnan hallintosäännön päivitys
Seuraa minua Facebookissa

” ” Vahvasti katse tulevaisuuteen! ” ”