Limingan Kokoomus

Jenni Kujala

Laatupäällikkö, koulutus insinööri
Kunnanvaltuutettu, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen
Onko sinulle kotikuntamme päätöksenteossa tärkeää reiluus ja tehokkuus?

Arvostatko yhteistyötä ja asioihin perehtymistä, jotta voidaan tehdä vastuullisesti ja avoimesti oikeita päätöksiä?

Minulle nämä ovat tärkeitä ohjenuoria elämässä ja minulle on aina ollut lähellä sydäntä yhteisten asioiden hoitaminen, välittäminen ja edistäminen. Olen aina kantanut vastuuta yhteisistä asioista.

Koulutukseltani olen insinööri ja työskentelen laatupäällikkönä. Tällä hetkellä opiskelen työn ohessa Teknologia johtamisen YAMK -tutkintoa ja harrastusmielessä olen suorittanut aiemmin kasvatustieteen opintoja. Työssäni olen tottunut perehtymään uusiin asioihin, kuten lakimuutoksiin ja asetuksiin ennen kuin niitä viedään käytäntöön. Uskon, että tästä kehitystyön kokemuksesta olisi hyötyä kunnallisessa päätöksenteossakin. Asioita ja niiden vaikutuksia on tarkasteltava monesta näkökulmasta, mutta tehokkaasti jotta ne etenevät.

Minulle tärkeitä teemoja ovat sujuva arki, kuntalaisten hyvinvointi ja kunnan vetovoimaisuus:

Sujuva arki: Olemme asuneet yli 10 vuotta Limingassa ja perheessämme on 4 lasta (iältään 6-15 vuotta). Meiltä löytyy pitkä kokemus Limingan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluista. Päivähoitopalveluiden toteuttamisella on merkittävä vaikutus perheiden arjen sujuvuudelle. Pitkällä tähtäimellä joukkoliikenteen kehittäminen on yksi tärkeimmistä arjen sujuvuuteen ja kunnan vetovoimaisuuteen vaikuttavista tekijöistä, kun huomioimme vastuullisuuden päätöksenteossa.

Kuntalaisten hyvinvointi: Tukemalla lasten ja nuorten, sekä senioreiden harrastustoimintaa voidaan ennalta ehkäistä syrjäytymistä ja pitää yksinäisyyttä loitolla. Yhteistyö kunnan, urheiluseurojen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa on oltava toimivaa. Perheessämme on harrastettu aina yhdistystoimintaa, vapaaehtoistyötä ja urheilua. Itse olen ollut perustamassa Limingan Martat ry:tä. Ikäihmisille meidän tulee pystyä järjestämään paras mahdollinen hoiva ja huolenpito.

Kunnan vetomaisuus ja elinvoimaisuus: Limingassa on loistavat harrastusmahdollisuudet lähietäisyydellä turvallisessa ja maaseutumaisessa ympäristössä. Palvelut ovat monipuolistuneet todella paljon reilun 10 vuoden aikana, jonka meidän perhe on täällä asunut. Kunnassa on reagoitu hienosti väkiluvun kasvuun myös uudistamalla kouluja ja päiväkoteja. Nämä asiat ovat sellaisia vetovoimatekijöitä, joista voimme olla aidosti ylpeitä. Vetovoimaisuudesta on pidettävä jatkossakin huolta, jotta kunnan talous kehittyy oikeaan suuntaan. Tulevaisuudessa kun väestörakenne vanhenee, tulee kunnassa olla eri ikäryhmät huomioivaa monimuotoista asuntotarjontaa ja palveluiden kehittämisessä pitää huomioida kaiken ikäiset. Kunnan on oltava vetovoimainen niin kuluttajille, kuin yrityksillekin.

Naimisissa, 15-, 13-, 8- ja 6- vuotiaat lapset
Harrastukset: Mökkeily ja marttailu

” Motto – Tehokasta päätöksentekoa suurella sydämellä. ”
© Limingan Kokoomus 2022