Limingan Kokoomus

Minna Rautio

Yrittäjä, palvelumuotoilija

Kunnanvaltuutettu
Kunnanhallituksen jäsen
Kaavoitus-, maankäyttö- ja elinkeinopoliittisen työryhmän jäsen
KOY Lakeustalo Limingan hallituksen puheenjohtaja
Maakuntavaltuuston varajäsen.
Vastuu tulevaisuuden Limingasta on sinulla ja minulla. Tehdään Limingasta elävä ja kaikille yhteinen

Olen Minna Rautio, palvelumuotoilija, markkinoinnin osaaja, yrittäjä ja matkailun osaaja.

Kiitos teidän äänestäjien, toimin tällä valtuustokaudella kunnanvaltuutettuna, kunnanhallituksen jäsenenä, maakuntavaltuuston varajäsenenä, elinkeino-, kaavoitus- ja maankäyttötyöryhmässä sekä Kiinteistö Oy Limingan Lakeustalon hallituksen puheenjohtajana. Toivottavasti kykenen kantamaan antamanne luottamuksen ja vastuun päätöksenteossa.

Olen ollut liminkalainen noin 30 vuotta. Toimin Limingan Yrittäjien hallituksen jäsenenä ja Liminganlahden Ystävien hallituksen jäsenenä. Asun avoliitossa ja harrastan luontoa, lintuja, luontokuvausta ja talouttamme aikatauluttaa kaksi irlanninsetteriä.

Sanotaan, että kerran partiolainen – aina partiolainen. Lapsuuden ja nuoruuden partiotausta ja ”Aina valmiina”-asenne ovat johtaneet aktiivisuuteen järjestötoiminnassa. Tällä hetkellä toimin Limingan Yrittäjien puheenjohtajana sekä Liminganlahden Ystävien sihteerinä. Yhdistysten ja kunnan toimivan yhteistyön kehittäminen on valtava mahdollisuus palveluiden tuottamiselle.

Palvelumuotoilijana tiedän, että haastavillekin asioille on olemassa ratkaisu ja perille ei pääse yksin, vaan se vaatii yhdessä tekemistä. Kehittyvää Liminkaa rakennetaan siis yhdessä, avoimella päätöksenteolla ja ennen kaikkea kuntalaisia kuuntelemalla. Kuntalaiset ja yritykset ovat ne, jotka tuovat kuntaan elinvoiman ja mahdollistavat laadukkaat palvelut. Turvataksemme tulevaisuutta myös tuleville sukupolville Liminka tarvitsee pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen elinkeinopolitiikan, sillä yritysten kautta saamme kuntaan työtä ja hyvinvointia. Kunnan tehtävä onkin olla mahdollistaja. Mitä useampi yritys kasvaa ja luo työpaikkoja sen paremmin meillä on mahdollisuuksia tuottaa palveluita kuntalaisille.  Tähän strategiaan tarvitsemme mukaan selkeät ja kaikissa yrityksen elinkaarivaiheissa palvelevat laadukkaat sekä joustavat yrityspalvelut.

Maankäyttöpolitiikan on oltava omistajuutta arvostavaa ja omaisuudensuojan tulee olla vahva ja samalla perusoikeus. Kaavoitusratkaisuilla voimme kehittää vaikkapa aivan uudenlaisia asumisympäristöjä, jotka mahdollistavat kaikenikäisten kuntalaisten asumisen. Eikä niin pientä asiaa, etteikö sillä ole viihtyisyyteen vaikutusta, kuten talvinen merilatu, lenkkeilymaastot tai nuotiopaikat.
Lapset ja nuoret ovat meidän tulevaisuutemme. Meidän on turvattava osaava ja innovatiivinen oppimisympäristö, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä. Jokaiselle opettajalle on annettava riittävät resurssit tehdä vastuullista ja vaikuttavaa työtä. Mottoni onkin kaikessa: ”Kun lapset viihtyy, viihtyy aikuisetkin!”.

” Minulle tärkeitä arvoja ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus sekä vastuullisuus. Nämä ovat myös niitä arvoja, jotka haluan jatkossakin löytyvän kunnan kaikissa päätöksissä. ”