Limingan Kokoomus

Jussi Riikonen

Yrittäjä, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät puheenjohtaja
Ihmisellä täytyy olla vapaus valita.

Kohti aluevaaleja

Sote-uudistuksessa keskiössä tulee olla ihminen ja se, miten hän pääsee hoitoon mahdollisimman sujuvasti. Hallinnon ja byrokratian kasvattaminen harvoin parantaa asiakaskokemusta. Siksi päätöksenteossa on oltava maalaisjärki mukana. Hyvinvoivassa Suomessa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen.

Vapaus valita

Sote-uudistuksessa keskiössä tulee olla ihminen ja se, miten hän pääsee hoitoon mahdollisimman sujuvasti. Hallinnon ja byrokratian kasvattaminen harvoin parantaa asiakaskokemusta. Siksi päätöksenteossa on oltava maalaisjärki mukana. Hyvinvoivassa Suomessa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen.

Toimivat palvelut

Hyvät palvelut syntyvät osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. On tärkeää, että hyvinvointialueet panostavat työhyvinvointiin. Hyvällä johtamisella ja uusilla toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua. Yritykset ja yhteisöt täydentävät palveluvalikoimaa.

Kestävä talous

Hyvinvointialueelle tulee määritellä selkeät ja kustannustehokkaat menoraamit. Budjettikuria pitää noudattaa. Käyttöön tulee ottaa yhteinen, läpinäkyvä kustannuslaskentamalli, jotta julkisten ja yksityisten tuottajien palveluja voidaan verrata samoilla kriteereillä.

Tämä mahdollistaa kulloinkin parhaiden palveluiden valitsemisen, olivat ne sitten julkisen tai yksityisen toimijan tuottamia. Maakuntaveroa ei tule ottaa käyttöön, sillä se johtaisi suomalaisen työn verotuksen kiristymiseen.

Kuka olen?

Olen Limingassa asuva mainosalan yrittäjä ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien puheenjohtaja.

Kotoisin olen Kestilästä (nyk. Siikalatva). Kävin lukion Pulkkilassa ja markkinointipuolen YO-merkonomiksi Raahen Porvari- ja kauppakoulussa. Lisäksi olen suorittanut Näyttötutkintomestarikoulutuksen, MKT-opinnot, Toimitusjohtajatutkinnon, Ylemmän yrittäjätutkinnon ja meneillään on Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.  Minulla on kaksi yritystä, josta toisen toimipisteet ovat Oulussa ja Kemissä, toisen Limingassa.

Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 1983 lähtien. Alussa oli tilitoimisto ja myöhemmin siirryin mainonnan ja markkinointiviestinnän alalle, jossa työskentelen nykyäänkin. Olen ollut mukana arvioijana noin 250:ssä ammattitutkinnon arviointitilaisuudessa. Opiskelijoina on ollut yrittäjiä, johtajia ja lähiesimiehiä niin yrityksistä, kuin julkiselta puoleltakin.

Yrittäjäjärjestössä olen ollut aktiivisesti mukana 35 vuotta ja saanut toimia useamman paikallisyhdistyksen hallituksessa ja puheenjohtajana. Nykyisin olen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajana edustaen n. 4100 yrittäjää. Olen tottunut tehtävässäni ajamaan tasapuolisesti koko Pohjois-Pohjanmaan etuja. Olen myös Suomen Yrittäjien valtuustossa, Luovan alan verkoston johtoryhmässä sekä tarkastusvaliokunnassa.

Yhteisiin asioihin vaikuttaminen on aina ollut minulle tärkeää. Kuntapolitiikassa en ole mukana, joten katson asioita laaja-alaisesti, koko maakunnan parasta ajatellen.

Mainos- ja viestintäalan tehtävissä olen päässyt tutustumaan hyvin monenlaisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Niistä ja yrittäjäjärjestön luottamustehtävistä on kasvanut merkittävä verkosto, jossa yrittäjien lisäksi myös eri toimialojen sekä julkisen sektorin keskeisimmät henkilöt ovat tulleet tutuiksi. Näin yhteisten asioiden hoitaminen on helpompaa. Vedän tällä hetkellä myös Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Vaikuttajaverkostoa, jonka tehtävänä on mm. osallistua alueelliseen yhteiskuntavaikuttamisen keskusteluun, kehittää eri organisaatioiden ja yrittäjien välistä yhteistyötä. Verkostossa on mukana toimijoita mm. Maakuntaliitto, ELY, AVI, OAMK, OSAO, Kauppakamari, Kaleva, BusinessOulu, TE-toimisto ja alueen kansanedustajat. Lisäksi olen mukana ELY:n neuvottelukunnassa Pohjois-Pohjanmaalla.

” Vapaus valita! ”
Jussi Riikonen