Limingan Kokoomus

Limingan Kokoomus - 
Uusi vaikuttamisen koti

Limingan Kokoomuksessa on vahva halu rakentaa Limingasta Suomen paras kunta.  Tulevaisuuden Limingassa on tilaa eri sukupolvien asumiselle,  yrityksille parhaat menestymisen mahdollisuudet, kaikille mahdollisuus ja vapaus huolehtia omasta hyvinvoinnista sekä laadukkaat hoivapalvelut elämän alkuun ja loppuun.

Limingan Kokoomus tekee parhaansa, että tulevalla vaalikaudella meillä viedään eteenpäin seuraavia asioita.


Läpinäkyvä ja avoin päätöksenteko syntyy seuraavilla toimilla: 

– kuntalaisten ja yrittäjien kuunteleminen
– osallistava asioiden valmistelu
– päätöksenteon tehostaminen ja läpinäkyvyys hankintoihin digitalisaatiolla
– asiantuntijuuden lisääminen omistajaohjauksessa ja kuntayhtiöiden hallituksissa
– paikallisuuden korostaminen viestinnässä

Sujuva liikkuminen ja asiointi:
– kaksoisraide tuo vetovoimaa, pitovoimaa ja ilmastovoimaa
– asioinnin helppous ja nopeus: käsittelyaikatakuu
–  yritystoiminnan edellytysten ja vuoropuhelun vahvistaminen

Hyvinvointi: 
– hyvinvoinnin kehittäminen ja ympäristö sen osana
– paikallisten palveluiden turvaaminen myös jatkossa
– hyvinvointi ei tule veroja korottamalla
-sovinnollisen yhdessä tekemisen edistäminen