Limingan Kokoomus

Kohti aluevaaleja - maalaisjärjellä

Työ jatkuu entistä vahvempana.

Me Liminka

Limingan Kokoomus - 
Uusi vaikuttamisen koti

Maalaisjärjellä rakennetulla hyvinvointialueella sinä ja minä olemme tärkeintä. Päämääränä on, että hyvinvointialueen rahat käytetään hyvään ja toimivaan hoitoon, ei hallintoon.

Aluevaltuustossa päätetään siitä, mistä ja kenen tekemänä sotepalveluita tuotetaan, missä niitä tuotetaan,  millaisilla kriteereillä palveluita tuotetaan. Onko käytössä palvelusetelit ja minkä arvoisia ne ovat? Voiko palvelusetelillä ostaa itselleen esim. vanhuuden hoitopaikan läheltä, tutusta ja sopivasta hoivakodista tai ostaa terapiapalvelut paikalliselta palvelun tarjoajalta.  
Lisäksi aluevaltuustossa päätetään välillisten palveluiden hankkimisesta, kuten ruoka-, puhtaus- ja kiinteistönhoidon palveluista. 

Aluevaaltuutetuilla on siis tärkeä tehtävä ja ei ole aivan sama ketä sinne valitaan päättämään meidän yhteisistä ja meille tärkeistä palveluista ja niiden toimivuudesta. Päätöksillä on suuri vaikutus koko maakunnan sotepalveluiden sekä muiden tarvittavien palveluiden tuottajille. Päätöksillä voimme vaikuttaa siihen, lisäämmekö elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia. 

 

KOKOOMUKSEN TAVOITTEENA on maakunta, jossa ihmiset voivat hyvin. Me haluamme, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen. 

MEILLE ON TÄRKEÄÄ, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa. Meille  tärkeintä on, että ihminen saa palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Meille ei ole merkitystä sillä, tuottaako palvelut hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö. 

TOIMIVAT PALVELUT syntyvät osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. Siksi on välttämätöntä, että hyvinvointialueet panostavat työhyvinvointiin. Esimerkiksi hyvällä johtamisella ja uusilla toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua. 

ÄÄNI KOKOOMUKSELLE on näissäkin vaaleissa ääni vastuulliselle taloudenpidolle. Me emme halua, että hyvinvointialueiden huonosti hoidetun talouden takia suomalaisten palvelut kärsivät, verotaakka kasvaa tai valtion velkaantuminen kiihtyy. Kokoomus sanoo ei maakuntaverolle, sillä se johtaisi väistämättä suomalaisen työn verotuksen kiristymiseen.

ILMAN KESTÄVÄÄ TALOUTTA meillä ei olisi kaikkein uusimpia keskoskaappeja, maailman parasta syöpähoitoa tai maksutonta hammashoitoa jokaiselle lapselle ja nuorelle. Kun talous on kunnossa ja ihmisillä on töitä, riittää rahaa myös meille kaikille tärkeisiin palveluihin. 

273

Jukka Raitio

Valmiussuunnittelija, asiantuntija
Olen vastuullinen ja luottamuksen arvoinen. Teen ne hommat, mitkä lupaan tehdä.
275
Jussi Riikonen

Jussi Riikonen

Yrittäjä, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät puheenjohtaja
Ihmisellä täytyy olla vapaus valita.
© Limingan Kokoomus 2022