Limingan Kokoomus

Lautuannevan voima

Lautuanneva on näyttänyt voimansa Limingassa viime viikkoina. Keskustelua on käyty monissa eri kanavissa. Tämä neva-alue on totisesti herättänyt kiinnostuksen.

Ennen tätä vuotta ei kovinkaan moni varmaan tiennyt kyseistä nevasta juuri mitään tai missä se sijaitsee. Alue on tunnettu metsäalueestaan ja luonnostaan ennen tämän vuoden keskustelua.

Tänä vuonna nevan tärkeys on saanut monia uusia arvoja tai miksi arvostaa lisää juuri tätä nevaa. Tässä vain muutamia kuultuja asioista tämän nevan uusista tärkeistä arvoista: luonnon muuttumattomuus, lintujen muuttoreitit , lähialueiden asukkaiden mielipiteet suon käytöstä, hiljaisen ympäristön vaikutus terveyteen ja lisätulot nevalla puhaltavasta tuulesta maanomistajille sekä kunnalle.

Tämä maa tarvitsee elääkseen energia. Uusiutuvan energian puolesta puhuu monet seikat ja suurin osa tämän maan asukkaista kannattaa uusiutuvaa energiaa osana kestävää kehitystä. Maalämpö, aurinkoenergia ja tuulivoimat ovat meidän kaikkien tuntemia energian tuotantomuotoja. Maalämpö ja aurinkoenergian keräys saadaan tehtyä rakennusten tonteilla melko huomaamattomasti. Tuulivoima keräämisessä tarvitaan sen sijaan hieman isompi mylly keräämään tuulien voimat. Monissa Euroopan maissa tuulivoimaloita on jopa maatilojen pihoilla tuottamassa lisäenergiaa. Suomessa tämä ei ole saanut niinkään sijaa vaan tuulivoimalat sijaitsevat yleensä kuntien kaavoittamissa tuulivoimapuistoissa. Tuulivoima oikeassa paikassa ja hyväksyttynä naapurina on hyvä vaihtoehto tuottaa energiaa.

Limingan Kokoomuksessakin kannatamme uusiutuvaa energiaa, kunhan se tuotetaan ekologisesti ja eettisesti järkevällä tavalla. Eri seikkojen huomioon ottaminen ja vuoropuhelu helpottaa oikeanlaisten suunnitelmien tekemistä. Myös oikea-aikainen keskustelun avaaminen on tärkeää varsinkin vaikutukseltaan isoissa hankkeissa. Enemmistö Limingan Kokoomuksen valtuutetuista, varavaltuutetuista ja kunnallisvaaliehdokkaista ovat ilmaisseet mielipiteensä etteivät kannata Lautuannevan tuulivoimakaavaa. Selkeän EI ovat sanoneet tähän mennessä: Kati Manninen, Juuso Raitio, Jenni Kujala, Matti Kahilakoski, Minna Rautio, Antti Nuutinen, Mikko Nissinen ja Kristian Ruotsalainen

T.

Kristian Ruotsalainen.
Limingan Kokoomuksen puheenjohtaja

Jaa somessa